Pytania dotyczące cen, kosztów dodatkowych, opłaty klimatycznej

Tak, podane ceny odzwierciedlają aktualne ceny obowiązujące w dniu wyświetlania oferty. Proszę zwrócić uwagę, że wielu wynajmujących podaje ceny w walucie swojego kraju, która w relacji do waluty sprzedaży (waluta płatności) może ulegać zmianie. W poszczególnych przypadkach może to działać na Waszą korzyść lub niekorzyść. Jeśli jednak zdecydowaliście się na rezerwację wiążącą, cena ta będzie obowiązującą. Zmiany możliwe są tylko z wysokimi państwowymi standardami. Znaleźć je można w w Ogólnych Warunkach poszczególnych krajów lub oferentów.

Do ceny najmu doliczane są jeszcze : - koszty dodatkowe wyszczególnione w opisie obiektu (są one indywidualne und muszą być wyszczególnione w opisie obiektu) - opłata klimatyczna (podatek ruchu turystycznego ustalany przez dany kraj lub gminę mogący zmieniać się w zależności od okresu) - jedorazowa opłata rezerwacyjna (10 EUR) - ewentualnie opłata z tytułu zawartego ubezpieczenia (dobrowolne) - jeśli życzycie sobie dokonanie jakichkolwiek zmian w świadczeniach, należy traktowac to jako dodatkową usługę (ustalenia dotyczące zmian muszą być WCZEŚNIEJ wiążąco zatwierdzone) i związaną z tym opłatę w wysokości maks. do 25 EUR.

Przez opłatę klimatyczną (opłatę miejscową) rozumiany jest podatek, nakładany przez gminę na potrzeby utrzymania i robudowy infrastruktury turystycznej (plaże, ścieżki itp.). Opłata ta naliczana jest oddzielnie i zależy od decyzji lokalnych władz, liczby i wieku gości (dzieci do określonego wieku najczęściej są zwolnione z tej opłaty). Często zmienia się ona nawet kilka razy w roku. Chetnie udzielimy Państwu informacji na temat wysokości tej opłaty.